Sykepleier

Sykepleier Anita Fjeldstad


Mange års erfaring som bl.a. avdelingssykepleier ved Florida og senere som leder av Hjemmesykepleien i flere bydeler i Bergen. Også jobbet som leder, Ros Senter for spiseforstyrrelse Hordaland,

BAKGRUNN

1978-1980       Rogaland Røde Kors Sykepleierhøgskole

1992-1996       Videreutdannelse i Helse- og sosialadministrasjon:

  • Personaladministrasjon
  • Organisasjonsteori
  • Institusjonssosiologi
  • Helseplanlegging
  • Samfunnsvitenskapelig metode
  • Helseøkonomi

Mange års erfaring som bl.a. avdelingssykepleier ved Florida og senere som leder av Hjemmesykepleien i flere bydeler i Bergen.

Jobbet som leder, Ros Senter for spiseforstyrrelse Hordaland, 2007-2011 og fra 2007-2013 som leder ved Sykehjem før ansettelse i nåværende stilling fra 041113.