Velkommen til Vestlandsk Hjertesenter sin hjemmeside.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så tidseffektiv og enkel som mulig uten behov for telefonkontakt ved avbestilling og ombestilling av timer.

Det er på forsiden direkte tilgang for å:

1) Avbestille time for full konsultasjon, 24t BT, 24t EKG og andre avtaler (eks. BT TRU) via knappen "Andre henvendelser" som gir adgang til å sende strukturert SMS direkte inn til vårt journalsystem (angi fødselsdato etc).

Om du ved avbestilling ønsker å avslutte oppfølging hos oss, ber vi om at det spesifiseres.

2) Etter avbestilling, som nevnt over, kan du selv velge en alternativ ledig time av samme type via knappen "Bestill ny time" som åpner opp online timebok for henholdsvis Full konsultasjon, 24t BT og 24t EKG.  Alle ledige timer for de neste 6-9mnd vil være synlige (Ikke mange ledige for annet enn 24t BT per 220317).

3) "Avbestill/vis min time" knappen virker bare for timer du selv har bestilt via online timeboken som nevnt over.

Timer satt opp hos oss er dessverre ikke synlige via denne knappen og kan bare avklares via knappen "Andre henvendelser" som nevnt i punkt 1) over. (Men skriftlig brev eller sms skal normalt foreligge for timen).

 

Vi oppfordrer til mest mulig sms bruk og minst mulig bruk av e-post adressen vår (Sikrere og mer funksjonelt)

 

Ved akutt sykdom må vanlige akuttmedisinske tjenester benyttes.

All behandling skjer i samarbeide med fastlege eller annen primærlege, ev med sykehus.

Som en spesialistpraksis innen Helse-Vest systemet, tar vi bare imot pasienter etter henvisning fra leger ved sykehus eller i allmenn og spesialistpraksis utenfor sykehus.

For å prioritere tiden best mulig, ber vi om at fastlege/primærlege benyttes for rutinemessige reseptfornyelser (også av medikamenter som primært ble skrevet ut her).

Det er mange som ønsker å nå oss, og vi kan derfor bare svare på nødvendige telefoner i telefontiden fra kl 13.30-14.30 (telefon bare når SMS via internettsiden  (ev. e-post) ikke fører frem).

Henvisende lege og fastlege vil-om ikke annet blir angitt av pasienten-alltid få epikrise (rapport) fra vurderingen her.

NYTTIG INFORMASJON


Generell info om timer her

18. februar 2017 kl. 20:13

Vi ønsker primært å tilby en best mulig tjeneste innen diagnostikk og behandling av hjerte-kar sykdommer, som dessverre vil måtte gå noe på bekostning av tilgjengelighet.

Som en spesialistpraksis innen Helse-Vest systemet, tar vi bare imot pasienter etter henvisning fra leger ved sykehus eller i allmenn og spesialistpraksis utenfor sykehus.

Henvisende lege og fastlege vil, om ikke annet blir angitt av pasienten, alltid få tilsendt epikrise (rapport) fra vurderingen her.

 

A:  FULL KONSULTASJON

Full konsultasjon innebærer alltid klinisk undersøkelse og ultralyd av hjertet som forutsetter bar overkropp for best mulig undersøkelse.

Videre taes EKG og A-EKG som oftest utføres med lett tildekking av overkropp for kvinner med et håndkle. De fleste blir også undersøkt med spirometri (pustekapasitet).

Hovedsamtalen foregår etter disse undersøkelsene da legen da har et mye bedre grunnlag for å stille de mest relevante spørsmål samt kan svare mye bedre på spørsmål fra pasienten.

  • Ved alle fulle konsultasjoner ber vi om at du tar med alle  medisiner du bruker i originalpakning i en enkel plastpose (som ev kan gå ned i en væske/liten ryggsekk).
  • Dvs: TA MED ORIGINALPAKNINGER AV ALLE MEDISINER DU BRUKER (fra ofte flere leger ved flere ulike institusjoner).

Legen eller sykepleieren vil sjekke disse under konsultasjonen

Dette er etter min erfaring den eneste sikre måte å sjekke aktuelle behandling på i øyeblikket, tross at man skulle tro e-reseptsystemet gav en bra oversikt (Noe det ikke gjør i øyeblikket-men det er i bedring!).

 Møt opp i klær som tillater bevegelse under arbeidsbelastning på sykkel og helst et eget håndkle da betydelig svetting under og etter belastningstesten er ganske vanlig.

Skoene bør være behagelige og ikke ha tykk såle. (ta ev med ekstra sko).

 

B:  24T BT OG 24T EKG:

Det leveres ut skjema herfra for utfylling av medikamentliste og navn/fødselsdato. (Medikamenter skal ikke taes med).

Videre må navn på fastlegen og eget oppdatert mobiltelefonnummer angis for å muliggjøre sikker rask kontakt ved behov.

Ta på løse klær for overkroppen da både BT mansjett og EKG ledninger ikke bør komme i klem av klærne.

Likeledes bør BH ikke være stram/ha metallspiler da dette kan føre til mye elektrisk støy under 24t EKG registrering (gjelder ikke 24t BT).

 

Ved endringer i behandling styrt herfra, vil resepter oftest skrives ut av oss med info om dette til pasient.

Alternativt blir reseptutskrivelse overlatt til annen lege som har bedre tilgang til viktige blodprøvesvar og opplysninger forøvrig om dette anses nødvendig for en mest mulig sikker behandling med enkelte medikamenter.

Per 181017 er det trolig svært langt frem til at blodprøver tatt av en lege er tilgjengelig for en annen lege (Men prøvesvar vil sendes om navnet på ønsket "kopilege" angis på skjema ved innsendingen).

Systemet er alt i alt bare noenlunde IT messig sett fra legesynspunkt, men med stadig bedre tilgang på ev nødvendige spesialundersøkelser som eks coronar CT angio og ulike MR undersøkelser av hjertet, om vurderingen her konkluderer med at det er nødvendig. (IT funksjonaliteten for pasientene virker derimot bedre....)

Ev. utskrivelsepapirer eller epikriser fra nylige sykehusopphold er meget nyttige å ta med.

 

Priser følger de til enhver tid gjeldene takster. Dvs egenandel på 345kr samt utstyrstakster per undersøkelse (oftest 91kr for hver) samt ev prøvetakingsgebyr.

 

BELIGGENHET

Samme inngang som Landås Legesenter (I etasjen over oss).
Parkering
1,5timer mot ubetalt parkeringslapp som trekkes i automat. Parkering på nordsiden av bygget mot nabobygget og ikke langs hovedveien.

 

Åpningstider

Mandag til fredag 08-15.30.

Adresse

Vestlandsk Hjertesenter AS
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen
Samme inngang som Landås Legesenter (I etasjen over oss).
Parkering 1,5timer mot ubetalt parkeringslapp som trekkes i automat. Parkering på nordsiden av bygget mot nabobygget og ikke langs hovedveien.
Vis kart

Kontakt oss

Vestlandsk Hjertesenter AS
Telefontid 09-10 og 13-14
Adresse:
Nattlandsveien 89, 3. etg.
5094 Bergen

Oppfordrer til bruk av sms og helst ikke e-post av sikkerhets og effektivitetshensyn.Vestlandsk Hjertesenter AS: 55321175